listen to: pink river

© marthamavroidi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Turshi Sextet in Afrikana

Turshi Sextet in Afrikana

Wednesday 10.1 and 31.1 at 22.30

Turshi Sextet

Dionysis Theodosis: clarinet
Nikos Samaras: trumpet
Martha Mavroidi: el. lafta, voice
Pasxalis Papazoudis: keyboards
Giorgos Ventouris: bass
Mihalis Bakalis: percussion

Afrikana, Ierofanton 13, Gazi, Athens

ó