listen to: pink river

© marthamavroidi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

“Thread and Needle” CD presentation with Yasemi Quartet

“Thread and Needle” CD presentation with Yasemi Quartet

Tuesday 16th January 2018 at 20.30 at Kemfa

CD Presentation of “Thread and Needle” at ‘Fivos Anoyannakis Center for Greek Music

Evripidou 18 & Aiolou, Athens

Yasemi Quartet: Irini Derebei, Maria Melachroinou, Martha Mavroidi, Tasos Poulios

ó