listen to: pink river

marthamavroidi.com ©

instagram . facebook . youtube

website yiota vergo

Sunday at Pinoklis

Sunday at Pinoklis

Sunday 11th December 21.30 with Stratis Psaradellis, Nikos Paraoulakis and Giorgos VentourisPinoklis, Megalou Alexandrou 102, Athens

 

photo: Ara Guler

ó
Martha Mavroidi - Μάρθα Μαυροειδή