listen to: pink river

© marthamavroidi.com

EN|GR

Saturday 31st January 2015, 20:00 Aigina

Saturday 31st January 2015, 20:00 Aigina

“Instant Poem” voice and movement duet with Nikoleta Xenariou at Milokidono, Aigina.

ó