listen to: pink river

© marthamavroidi.com

EN|GR

Paros 16 & 17 January 2015 , 22.00

Paros 16 & 17 January 2015 , 22.00

Acoustic Trio at ‘Pinoklis’.


Stratis Psaradellis: lyra, Giorgos Ventouris: doublebass, Martha Mavroidi: lafta, voice
www.pinoklis-paros.gr

ó