ακούστε: pink river

© marthamavroidi.com

website: y vergo

EN|GR

Παρίσι 30.11.2014 , 19:00

Παρίσι 30.11.2014 , 19:00

Martha Mavroidi Trio στο Jazzy Colors Festival – Παρίσι, Γαλλία.

Σε συνεργασία με το Centre Culturelle Hellenique.
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, 19:00 στο Centre Culturelle Irlandais.
ó