ακούστε: pink river

© marthamavroidi.com

website: y vergo

EN|GR

Αίγινα Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, 20:00

Αίγινα Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, 20:00

“Instant Poem” ντουέτο κίνησης-φωνής με την Νικολέτα Ξεναρίου, στον Πολυχώρο Μηλοκύδωνο στην Αίγινα.
Μηλοκύδωνο, Αφαίας, Αγ.Ασώματοι, 18010 Αίγινα.

ó