listen to: pink river

© marthamavroidi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Acoustic Trio at Fagotto Bookstore

Acoustic Trio at Fagotto Bookstore

Thursday 26th January at 20.00

Stratis Psaradellis: politiki lyra
Martha Mavroidi: lafta, voice
Giorgos Ventouris: doublebass

Fagotto Books
Valtetsiou 15, Athens
free entrance

ó